created
in
n-h
 
Training- en Coching voor kunst-producenten

> Aanmelden: voor 22 augustus
> Intakegesprekken: begin september
> Start traject: eind september
> Aantal plekken: 13
> Locatie: Kunst en Cultuur Noord-Holland, Haarlem
Lees meer

over de pilotprojecten die Kunst en Cultuur Noord-Holland dit jaar heeft opgestart
lees meer

training- en coaching voor kunstenaars


Training- en coachingtraject voor kunstenaars en vormgevers van start
Kunst en Cultuur Noord-Holland start eind september 2007 in samenwerking met Stadia een training- en coachingtraject voor professionele Noord-Hollandse beeldend kunstenaars en vormgevers (buiten Amsterdam). In een intensief traject van één jaar werken dertien deelnemers een persoonlijk toekomstplan voor de beroepspraktijk uit. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden van het uitbreiden van de beroepspraktijken naar het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisatie. Een persoonlijke coach helpt de deelnemers bij de uitvoering van hun plan. Met het training- en coachingtraject draagt Kunst en Cultuur Noord-Holland bij aan de ontwikkeling en verbreding van de beroepspraktijk van Noord-Hollandse kunstproducenten.
Het trainingstraject
Het traject start eind september 2007 met een training van vier weken. Hierin stellen de deelnemers hun toekomstplan en -visie op. Gedurende de rest van het jaar begeleidt een ervaren coach de deelnemers in vijf individuele gesprekken. Tijdens de intervisiebijeenkomsten ontmoeten de deelnemers elkaar en wisselen zij hun kennis en ervaring uit. Ook kunnen de kunstenaars en vormgevers gedurende de trainingsperiode gebruik maken van een helpdesk. Het traject sluit af met een bijeenkomst waarin de deelnemers hun resultaten van de training presenteren. De intakegesprekken, persoonlijke afspraken met een coach en intervisiebijeenkomsten vinden bij Kunst en Cultuur Noord-Holland in Haarlem plaats.
Wie komen voor dit traject in aanmerking?
Het Training-en Coachingtraject is bedoeld voor professionele beeldend kunstenaars en vormgevers met een afgeronde kunstvakopleiding. Kunst en Cultuur Noord-Holland selecteert kunstenaars en vormgevers die aantoonbare interesse hebben in de samenwerking met andere sectoren als het bedrijfsleven. Binnen de groep zijn maximaal zeven plaatsen gereserveerd voor kunstenaars die gebruik maken van de WWIK. Voor kunstenaars die geen gebruik maken van de WWIK geldt het criterium dat zij minimaal vijf jaar op een professioneel niveau werkzaam moeten zijn.
Inschrijving gesloten
Per 23 augustus is de inschrijving gesloten voor dit Training-en Coachingstraject. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mascha Dammers op 023-531 91 39 of via
Het Training- en coachingtraject is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van Stichting GAK en .