openbare
ruimte
 
projecten culturele planologie

lees meer
2e salon

lees meer
1e salon

lees meer
symposium

lees meer
interessante links

lees meer

culturele planologie


De Provincie Noord-Holland en Kunst en Cultuur Noord-Holland beogen gezamenlijk zoveel mogelijk cultuur bij ruimtelijke ordeningsprocessen te betrekken. Hiervoor hebben zij het beleidsinstrument culturele planologie ter beschikking.
Inspiratie
De geschiedenis van een plek, monumenten en levende cultuur in de vorm van verhalen en tradities kunnen interessante inspiratiebronnen zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Ook de inzet van (landschaps-)architecten, stedenbouwkundigen, beeldend kunstenaars en vormgevers bij ruimtelijke ordeningsprocessen levert vaak een meerwaarde op. Culturele planologie heeft zo een inspirerende invloed op ruimtelijke inrichting: de kwaliteit van stedelijke en landschappelijke omgevingen wordt vergroot en cultuurhistorische waarden blijven behouden.
2e Salon Culturele Planologie
De vooroorlogse stedenbouwkundige- en architectonische ontwerpen van W.M. Dudok voor Hilversum waren geënt op de tuinstadgedachte. Vijftig jaar later is deze tuinstad door de verdichting nauwelijks meer herkenbaar. In de komende tijd dient Hilversum bovendien 3000 nieuwe woningen te realiseren. Bieden de originele uitgangspunten van Dudok aanknopingspunten voor vernieuwing van de tuinstad? En biedt de inzet van culturele planologie een nieuw perspectief voor de toekomst van Hilversum? Deze en andere discussiepunten kwamen op 16 maart 2007 aan bod tijdens de 2e Salon Culturele Planologie in Hilversum. Lees meer >>


1e Salon Culturele Planologie
In december 2006 is bij Kunst en Cultuur Noord-Holland de 1e Salon Culturele Planologie gehouden. Aanwezig waren 40 deelnemers uit verschillende sectoren, waaronder gemeentelijke en provinciale beleidsmedewerkers en kunstenaars. Zij bespraken thema’s als De toekomst van de stad, Vrijzones en Verandering van het landschap. Eric Luiten, hoogleraar Cultuurhistorie en Ontwerp aan de TU Delft hield een lezing over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse landschap. Lees meer >>>
Symposium Culturele Planologie
CBK Noord-Holland organiseerde op 22 juni 2005 samen met de Provincie Noord-Holland een symposium over culturele planologie getiteld Plannen met Verbeelding. Het symposium richtte zich op opdrachtgevers, beleidsmakers, kunstenaars en vormgevers in Noord-Holland en vond plaats in de Lichtfabriek in Haarlem
Lees meer >>>