openbare
ruimte
 
kunstlab orbino
lees meer
richard deacon

lees meer
archief kor

lees meer

kunst en openbare ruimte


Onder kunst en de openbare ruimte verstaat CBK Noord-Holland concrete kunstwerken zoals beeldhouwwerken en constructies op pleinen, aan gebouwen, in parken en langs openbare wegen. Maar ook wandschilderingen in publiek toegankelijke gebouwen en straatmeubilair valt onder kunst en de openbare ruimte.
Advies
CBK Noord-Holland geeft advies over alle aspecten die met kunst in de openbare ruimte te maken hebben. Zoals het kiezen van een kunstenaar, de opdrachtformulering, het opstellen van een contract, subsidiemogelijkheden, begeleiding van het opdrachttraject, vergunningen en de uitvoering, het beheer en onderhoud van het kunstwerk.

Hieronder treft u enkele voorbeelden aan van adviestrajecten waar CBK Noord-Holland bij betrokken is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Landmark Blaricum
In opdracht van de gemeente Blaricum adviseert, begeleidt en ontwikkelt Kunst en Cultuur Noord-Holland een landmark.

Momenteel loopt er een selectieprocedure voor een kunstopdracht bij de te ontwikkelen wijk Blaricummermeent. De landmark die 30 tot 50 meter hoog wordt komt te staan op de overgang van het toekomstige woon-werk-dorp: De Blaricummermeent en het recreatiegebied Voorland Stichtsebrug. De gekozen locatie ligt op de grens van land, water en de toekomstige bebouwing. Het verkeer kan de landmark al van geruime afstand waarnemen als het over de Stichtse Brug van Flevoland naar het Gooi rijdt. Voorbijgangers en voetgangers worden uitgenodigd om de randen van het Gooimeer en Eemmeer te bekijken. Het kunstwerk biedt vanaf een platform uitzicht op de woonlocaties van Huizen en Blaricum aan de ene kant en het water en het natuurgebied met plassen die na dijkbreuken zijn ontstaan. Medio 2007 zijn de kandidaten bekend die een schetsontwerp mogen maken.
Kunstprogramma N242
De Provincie Noord-Holland reconstrueert de , de oostelijke ringweg bij Alkmaar, om een betere en veiligere doorstroming van het verkeer te creëren. Kunst en Cultuur Noord-Holland realiseert in opdracht van de Provincie Noord-Holland een tijdelijke kunstmanifestatie onder de naam Kunstlab Orbino.
In het Kunstlab Orbino wordt de verandering van het landschap rond de N242 onderzocht en verbeeld. Kunstenaarsinitiatief (Alkmaar) verzorgt als curator de programmering van Kunstlab Orbino waarbij acht kunstenaars betrokken zijn, waaronder Frederieke Jochems en Lino Hellings. Toine Klaassen heeft in juni 2006 het spits afgebeten met het project Fata Morgana. Kunstlab Orbino bevindt zich tot eind 2007 bij de kruising Nieuwe Schermerweg / Provincialeweg (bij de Kraspolderbrug) in Alkmaar. Meer informatie over Kunstlab Orbino vindt u op .
Weeshuis voor de Kunst
Kennemerduin Camping Bakkum komt met een oplossing voor 'afgewezen' of 'verweesde' kunst. Zij geeft kunst een tweede leven op het bosrijke campingterrein. CBK Noord-Holland ondersteunt het initiatief van Kennemerduincamping Bakkum met raad en daad. Zij adviseert bij de beoordeling en selectie van de kunstwerken en een inrichtingsplan van het beeldenpark.
Lees verder