kunstenaars/vormgevers
 

aanmelden en procedure


Alle beeldend kunstenaars en vormgevers in Noord-Holland (buiten Amsterdam) kunnen zich aanmelden voor het databestand. Vormgevers kunnen zowel opgenomen worden met hun bureaugegevens als met hun individuele gegevens. Geef bij de aanmelding duidelijk aan waarvoor u zich wilt aanmelden.
Procedure
U meldt zich aan onder vermelding van naam en (e-mail)adres aanmelden bij .

Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u per e-mail een inlogcode en wachtwoord waarmee u het formulier kunt invullen. Een beoordelingscommissie beoordeelt de kunstenaars op basis van de aangeleverde gegevens op het inschrijfformulier. Vormgevers die lid zijn van een beroepsorganisatie als BNO, worden automatisch toegelaten op onze website. Een beoordelingscommissie beoordeelt vormgevers die niet lid zijn van de BNO.

U kunt uitgebreide informatie over de beoordelingsprocedure voor kunstenaars en voor vormgevers downloaden. Aan opname in de kunstenaars- en vormgeversbestand zijn geen kosten verbonden. Voor verdere vragen over het databestand kunt u contact opnemen met .
Beoordelingsmomenten
Per jaar vinden er twee à drie beoordelingsrondes voor kunstenaars plaats. Voor vormgevers vinden er jaarlijks circa twee beoordelingsrondes plaats. Voor beide beoordelingsrondes geldt dat er voldoende aanmeldingen moeten zijn, met een minimum van vijfendertig.
Amsterdamse kunstenaars en vormgevers
Helaas is het vooralsnog alleen mogelijk kunstenaars en vormgevers uit Noord-Holland, maar buiten Amsterdam op te nemen. CBK Noord-Holland wordt gesubsidieerd uit het kunstbudget van de provincie met de expliciete opdracht een bestand van Noord-Hollandse kunstenaars en vormgevers op te zetten. De gemeente Amsterdam heeft een eigen kunstbudget en is niet bereid te investeren in een kunstenaars- en vormgeversbestand. Amsterdam is van mening dat kunstenaars die hun werk via een website als willen presenteren, dit zelf moeten betalen.

CBK Noord-Holland vindt het wel belangrijk dat Amsterdamse kunstenaars en vormgevers in het bestand worden opgenomen, en bekijkt hoe en onder welke voorwaarden dit zou kunnen. U kunt als Amsterdamse kunstenaar uw naam en adresgegevens doorgeven aan . Wij houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen.
Landelijke websites
Naast de landelijke website voor kunstenaars () is er ook een landelijke vormgeverssite .