servicebureau
 
Meer informatie

Lees hier meer informatie over de veranderingen in de subsidiestromen op het gebied van beeldende kunst.
lees meer

Verslag

Download hier het verslag van de bijeenkomst van Cultuurnetwerk Noord-Holland van 12 februari 2008.

cultuurnetwerk noord-holland


Kunst en Cultuur Noord-Holland startte in 2005 Cultuurnetwerk Noord-Holland. Cultuurnetwerk Noord-Holland organiseert bijeenkomsten voor zowel locale bestuurders / ambtenaren als voor de culturele sector. De bijeenkomsten hebben tot doel om de deelnemers te informeren over relevante ontwikkelingen, elkaar te ontmoeten en een aantal thema’s verder uit te diepen.
Verandering subsidiestromen beeldende kunst en vormgeving
In samenwerking met CBK Noord-Holland organiseerde CULTUURNETWERK NOORD-HOLLAND een bijeenkomst op dinsdag 12 februari 2008 tussen 13 en 17 uur in KunstEyssen te Alkmaar met als thema: Verandering subsidiestromen beeldende kunst en vormgeving

Wat gaat er veranderen in de financiering van beeldende kunst? Deze vraag stond centraal op de bijeenkomst van Cultuurnetwerk Noord-Holland op 12 februari 2008. In KunstEyssen in Alkmaar waren 80 belangstellenden samengekomen om met elkaar en met de beleidsmakers de kansen en bedreigingen te bespreken van de komende veranderingen. Zo houdt de Geldstroom Beeldende kunst op te bestaan en is de provincie Noord-Holland voornemens om te stoppen met autonoom beeldende kunstbeleid.

Tijdens de bijeenkomst sprak Ernest Slot (coördinerend beleidsmedewerker van het ministerie van OC&W) over de keuze om het geld van de Geldstroom Beeldende kunst vanaf 2009 over te hevelen van de provincies naar 35 stedelijke knooppunten.

Lex ter Braak, directeur van het fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, sprak tijdens de bijeenkomst over de plannen van het landelijke fonds.

Namens de Provincie Noord-Holland was beleidsmedewerker cultuur en cultuurhistorie Michiel de Graef aanwezig. Hij constateert dat met het wegvallen van de Geldstroom Beeldende kunst de provincie voor een lastig dilemma staat. Op dit moment ligt er een advies aan de provinciale staten om te stoppen met autonoom beeldende kunstbeleid.

De bijeenkomst werd inspirerend voorgezeten door Hedy d`Ancona.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomst.
Voor een overzicht van de verandering en voorgenomen acties uit het werkveld klik hier

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bernadette Biegstraaten (023) 531 91 39 of