created
in
n-h
 
interactie

`Ondernemen en kunst liggen zozeer in elkaars verlengde dat het primair een kwestie is van elkaar leren kennen en respecteren, interactie is dan vanzelfsprekend.`

Reactie deelnemer n.a.v. bijeenkomst in Hoorn 20-7
bekijk het diensten- pakket voor

nieuwsbrief created

Meld je aan en lees de al verschenen nieuwsbrieven.
lees meer
dating database

Ruim 350 kunstenaars uit Noord-Holland in het kunstenaarsbestand voor ondernemers op zoek naar een match.

wat is created in noord-holland?


Created in Noord-Holland brengt ondernemers en creatieve professionals zoals beeldend kunstenaars, vormgevers en theatermakers bij elkaar. Sleutelbegrippen van het programma zijn ontmoeten, innoveren en samenwerken.
Kansen benutten
De toenemende welvaart zorgt voor een groeiende vraag naar producten en diensten zoals entertainment, interieurproducten, mode en architectuur. Ondernemers ontdekken dat bij innovatie van producten, diensten en bedrijfsprocessen de expertise van creatieve professionals zoals beeldend kunstenaars en vormgevers goed in te zetten is. De creatieve sector speelt niet alleen een belangrijke rol bij culturele ontwikkeling maar ook bij maatschappelijke en economische vooruitgang.

Bedrijven weten niet altijd de juiste ingang naar creatieve bronnen te vinden. Of hen ontbreekt de ervaring bij het inzetten van creatieve professionals bij innovatie. Voor de creatieve sector liggen er kansen door zich te professionaliseren en hun bijdrage aan de economie en samenleving te tonen.

Voor wie is Created in Noord-Holland?
- Voor creatieve professionals in Noord-Holland die hun ondernemersvaardigheden willen vergroten en ervaring willen opdoen in samenwerken met ondernemingen.
- Voor ondernemers die samen willen werken met creatieve professionals en de meerwaarde van creatieve expertise voor hun onderneming willen ontdekken.

Met het programma Created in Noord-Holland biedt Kunst en Cultuur Noord-Holland ondernemers en creatieve professionals in de provincie een platform om de gesignaleerde kansen samen te benutten. Het programma geeft een impuls aan duurzame samenwerking tussen deze partijen waarin leren, ontmoeten en samenwerken centraal staat. Partners in het programma zijn: Kamer van Koophandel Amsterdam, MKB Randstad Noord en Kunstenaars & Co.