kunst
op
school
 


Programma

Het programmaboekje met het totale overzicht van de tentoonstellingen is te vinden bij de inleiding.

basisonderwijs


Beweging
Doelgroep: Basisonderwijs onderbouw, middenbouw en bovenbouw
De magie van beweging is een inspirerend thema voor kinderen én kunstenaars. Iets dat beweegt trekt vanzelf onze aandacht. Het roept emoties op, van genegenheid tot angst... -- lees meer
Noord-Holland in Proza, Poëzie en Prenten
Doelgroep: Basisonderwijs bovenbouw, havo/vwo basisvorming en tweede fase
Het dagelijks leven is zo normaal dat je het bijzondere er niet van inziet...
-- lees meer
Eye Love Books
Doelgroep Basisonderwijs midden- en bovenbouw
Een tentoonstelling van zestien bijzondere 'kunstenaarskinderboeken': boeken die kunstenaars naast hun gewone werk gemaakt hebben voor hun eigen kinderen of voor kinderen van vrienden.
-- lees meer
Hakken plakken lassen en haken
Doelgroep Basisonderwijs onder-, midden- en bovenbouw
Een compacte tentoonstelling die bestaat uit twaalf kleine beelden. Voor onder-, midden- en bovenbouw zijn vier 'eigen' beelden geselecteerd.
-- lees meer
Grafiek op klein formaat
Doelgroep Basisonderwijs onder-, midden- en bovenbouw
Een compact tentoonstellingsproject; achttien kleine grafische kunstwerken op een verrijdbaar depotrek. Het rek kan zo van klas naar klas gereden worden.
-- lees meer
Kunst in de klas: De Ruziestoel
Doelgroep Basisonderwijs onder-, midden- en bovenbouw.
Een spannend tentoonstellingsproject met door zes kunstenaars in opdracht gemaakte 'ruziestoelen'. De kunstenaars hebben een herkenbare emotie als 'ruzie' op zeer verschillende manieren vormgegeven.
-- lees meer
Kunst in de klas: Feest
Doelgroep Basisonderwijs onder-, midden- en bovenbouw
Een compact en toegankelijk tentoonstellingsproject over sfeer en emotie. Enkele titels zijn: 'Bijna feest', 'Houseparty', 'Zelfportret als clown', 'Bal masqué', 'Na het feest'.
-- lees meer
Kunst in de klas: Kleur
Doelgroep Basisonderwijs onder-, midden- en bovenbouw
Een feestelijke tentoonstelling met zeven kleurrijke kunstwerken; schilderijen, grafiek, een keramisch object én een leskoffer vol verrassingen.
-- lees meer
Kunst in de klas: Ieder z'n eigen stijl
Doelgroep Basisonderwijs onder-, midden- en bovenbouw
Het onderwerp in deze tentoonstelling is Hotel Augusta in IJmuiden.
Aan zes schilders, met elk een geheel eigen werkwijze of stijl, is gevraagd het karakteristieke hotel te schilderen; in olieverf op het formaat van 100 bij 100 cm.
-- lees meer
Kunst in de klas: Sieraden
Doelgroep Basisonderwijs onder-, midden- en bovenbouw
Een tentoonstelling met uiteenlopende hedendaagse sieraden en objecten gemaakt van eigentijdse materialen.
-- lees meer
Kunst in de klas: Papier en kunst
Doelgroep Basisonderwijs onder-, midden- en bovenbouw
In deze tentoonstelling hebben de kunstenaars papier niet alleen gebruikt als ondergrond om op te tekenen of te schilderen, maar ook als zelfstandig beeldend materiaal, net als klei, steen of staal.
-- lees meer
Kunst in de klas: Theater
Doelgroep Basisonderwijs onder-, midden- en bovenbouw
De kunstwerken in deze tentoonstelling zijn unica. Dat wil zeggen dat er maar één van bestaat.
-- lees meer
Black Box
Doelgroep Basisonderwijs onder-, midden- en bovenbouw
In deze tentoonstelling staat één kunstenaar centraal en wel de vormgever Arnout Visser. Hij noemt zichzelf ook wel 'vormvinder'.
-- lees meer