kunstenaars/vormgevers
 

cv pagina


test
test
Robert Lambermont (m)

terug vorige volgende
Object # 27, Zelfportret met glazen sculptuur, 2005 Zelfportret met glazen sculptuur, 2005 : L’histoire se répète (ad libitum) model 2, 2005 Herinnering aan Heerlen II, 2006 Herinnering aan een gebouw, 2004 Herinnering aan Heerlen, 2005 Kleine Pneuma, 2001 zonder titel, 1999 Bleuk, 2001 Uitvoering van Meandres van Simeon ten Holt, het Bergen Kwartet, 2005


laatst gewijzigd op

21 mei 2007


persoonsgegevens
achternaam Lambermont
voornaam Robert
woonplaats HAARLEM
gemeente Haarlem
land Nederland
e-mail
stuur een e-mailbericht
website
geboortejaar 1976
geboorteplaats Heerlen

beroepsgegevens
beroepsvereniging of vakbond FNV Kiem

werkbeschrijving
Mijn beroepspraktijk als kunstenaar bestaat uit het maken en tentoonstellen van bewegende objecten en installaties. Deze licht ik toe d.m.v. door mij uitgevoerde pianoconcerten. De pianoconcerten voer ik zowel solo uit, als samen op vier vleugels met de drie andere leden van het Bergen Kwartet. Een aantal van mijn beelden toont de voorstelling van een gebouw. Sommige gebouwen vinden hun oorsprong in bestaande gebouwen die ik in mijn leven ben tegengekomen. Anderen komen voort uit een zuiver imaginaire bron. De herinneringen aan de gebouwen vormen de basis voor de bewegende objecten waarvan ik sommige beschouw als ruimtelijke tekeningen. Door middel van o.a. elektromotoren laat ik onderdelen van de beelden bewegen waardoor het karakter en de betekenis van de gesuggereerde ruimtes verandert. De bewegingen hebben veelal een dwingende, repetitieve aard. Mijn bewegende objecten zijn onder meer het resultaat van pogingen om een bepaalde sfeer die rond of in een gebouw, stad of gebied uit te beelden. Daarbij realiseer ik mij dat de aard van de sferen voor iedere toeschouwer verschillend kan zijn. Herinneringen zijn naar mijn mening nooit statisch. Om die reden laat ik vrijwel alle objecten die ik maak vibreren, in een poging het grillige karakter van herinneringen te verbeelden. Begrippen als melancholie, tijd en stilte spelen een belangrijke rol in mijn werk. Als pianist ben ik bijzonder geïnteresseerd in de muziek van de Nederlandse componist Simeon ten Holt. Ik herken gevoelsmatig parallellen tussen zijn muziek en mijn beelden. Het maken van een object en het uitvoeren van een muziekstuk komt in mijn beleving voort uit één bron. Vragen die opdoemen tijdens de bouw van een sculptuur, vinden vaak hun antwoord tijdens het spelen van de muziek. Hoewel zowel mijn objecten als de muziek van Ten Holt op zichzelf staan en ook heel goed zonder elkaar kunnen, streef ik er toch steeds naar om combinaties te realiseren van mijn exposities en concerten van Ten Holts composities. De inhoudelijke verbindingen tussen de objecten en de muziek leveren een extra dimensie op voor de toeschouwer annex toehoorder. De reacties die ik van mijn publiek krijg, vormen een waardevolle bron voor de bouw van nieuwe beelden en nieuwe interpretaties van de muziek die ik speel.

vakopleidingen
- erkende vakopleiding(en) in Nederland  
studie
start
studie
eind
naam instelling studierichting diploma
1996 1999 Amsterdam - Gerrit Rietveldacademie autonoom sculptuur 1999
1994 1995 Maastricht - Academie Beeldende Kunsten propaedeuse
   

tentoonstellingen
jaar  expositieruimte  type  plaats  land  soort
2006 De Vishal, De kleine zaal gaat groot Kunstenaarsvereniging Haarlem Nederland groeps
2006 Galerie 32-34 Galerie Amsterdam Nederland solo
2005 buitenruimte Heerlen, 'Weird Walls' Anders Heerlen Nederland groeps
2005 Centrum voor de Kunsten Museum Roermond Nederland solo
2005 Motive Gallery Galerie Amsterdam Nederland duo
2005 Museum Het Domein, 'On Love' Museum Sittard Nederland groeps
2004 Arti et Amicitiae Museum Amsterdam Nederland duo
2004 KunstRAI Motive Gallery Kunstbeurs Amsterdam Nederland groeps
2003 De Boterhal Kunstenaarsvereniging Hoorn Nederland solo
2002 Museum Het Domein Museum Sittard Nederland solo

kunstopdrachten
jaar soort opdracht opdrachtgever honorarium budget lokatie uitgevoerd
2006 andere kunstopdrachten DSM N.V. project in volle gang € 12000,- Hoofdkantoor Heerlen ja

aankopen
jaar bedrijf// instelling// collectie prijsindicatie soort werk
2005 < € 3.000 Bewegend object
2005 > € 3.000 Foto en bewegend object
2003 < € 3.000 Bewegend object
2002 > € 3.000 Twee bewegende objecten

kunstuitleen
jaar  naam instelling  huur/aankoop  soort werk
2006 SBK Amsterdam aankoop Bewegend object

publicaties
jaar  titel  uitgever  auteur// samensteller  soort uitgave
2004 Young Artists In My Backyard Provincie Limburg Stijn Huijts
2003 Het serendipitaire vermogen van R.L. Motive Gallery Alex de Vries

gepubliceerd in de media
jaar  naam media  titel  journalist//auteur  typering
2005 NRC Handelsblad Galerieselectie Redactie artikel / bespreking
2005 De Volkskrant Geruststellende lawaaikunst Wieteke van Zeil verslag
2005 Dagblad De Limburger 4 Ferrari's imponeren met stilte Peter Janssen verslag
2003 Financieele Dagblad Intrigerend en ingenieus Colette Noël artikel / bespreking
2003 Haarlems Dagblad Dubbeltalent Lambermont exposeert in Hoornse Boterhal Aart van der Kuijl interview
2001 NCRV Radio 4 driedelige rapportage -- interview

huidige nevenactiviteiten // toegepaste activiteiten
start  eind  soort werk  instelling// opdrachtgever
1999 2006 lezingen G. Rietveld Academie

heeft belangstelling voor de volgende nevenactiviteiten
docent
lezingen

stipendia
jaar instelling// opdrachtgever soort
2004 Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst basisstipendium
2002 Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst projectsubsidie
2001 Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst startstipendium
1999 Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst startstipendium

prijzen
jaar soort
2004 Rotary Stimuleringsprijs voor jonge kunstenaars

werkgebied
werkzaam op de volgende gebieden: beeldhouwen
monumentale kunst
performances

techniek  
gebruikt de volgende technieken: andere technieken
andere tekentechnieken
gecombineerde technieken
geluid
mechanica

materiaal   
gebruikt de volgende materialen: andere materialen
glas
hout
staal

thema's  
thema's: menselijke emoties en relaties
wetenschap en techniek

onderwerpen  
onderwerpen: bouwwerken
landschappen

benadering  
van toepassing zijn de benaderingen: abstract
experimenteel

beroepspraktijk  
beroepspraktijk: werkt zowel vrij als in opdracht
is benaderbaar voor de volgende opdrachten andere kunstopdrachten
kunstopdrachten architectuur
kunstopdrachten landschap
kunstopdrachten openbare ruimte
kunstopdrachten relatiegeschenken
houdt zich ook bezig met andere vormgeving

werkformaat  
werkformaat: zowel kleine als grote formaten