actueel
 

oproep behoudt KunstKoop regeling


De KunstKoop biedt kopers bij ca. 150 geselecteerde galeries de mogelijkheid kunst aan te schaffen middels een renteloze lening.
Minister Plasterk is van plan de KunstKoop af te schaffen.
Voor ons als galeriehouders, maar ook voor klanten en kunstenaars is afschaffing een slechte zaak en onbegrijpelijk. De regeling is relatief goedkoop en heeft een enorme spin-off voor de verkoop van kunst in Nederland. De afschaffing van de regeling maakt het met name voor de groep startende en minder vermogende particuliere belangstellenden moeilijker, zo niet onmogelijk, kunst te kopen.

Op 19 november bespreekt de Tweede Kamer de cultuurbegroting, inclusief het voornemen van de minister om de KunstKoop af te schaffen.
Protesten of steunbetuigingen (gesteund door de Mondriaan Stichting, Nederlandse Galerie Associatie, FK, BBK, Raad voor Cultuur) zijn dus zeer welkom.
Op onze suggestie heeft de NGA (Nederlandse Galerie Associatie) een protestbrief opgesteld. U kunt de brief(eventueel aangepast) mailen of posten naar de Vaste Kamercommissie OCW van de Tweede Kamer.
e-mail: [email protected] of Vaste Kamercommissie OCW van de Tweede Kamer, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Uiteraard kunt u ook een eigen protest of steunbetuiging sturen.

Tom van den Berge
Joyce van Elzakker
Galerie van den Berge