nieuwsbrieven
 

Nieuwsbrief 12


Dit is de twaalfde nieuwsbrief van CBK Noord-Holland. De nieuwsbrief verschijnt om de zes à acht weken en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen van CBK Noord-Holland en activiteiten in de provincie Noord-Holland
Heringa/VanKalsbeek Stedelijk Museum Amsterdam
Heringa/VanKalsbeek www.heringavankalsbeek.nl
Educatieproject Zoeken en vinden (werktitel)
Kunst en Cultuur Noord-Holland faciliteert en geeft onderdak aan een groot nieuw educatieproject: Zoeken en vinden (werktitel). Voor dit project worden vijftien beeldend kunstenaars gezocht.

Inspiratiebron van Zoeken en Vinden (wertktitel): De Reggio Emilia-benadering, inmiddels wereldwijd bekend geworden en gekenmerkt door een krachtig kindbeeld, waarin onderzoek, experiment en creativiteit van kinderen centraal staan. Kinderen hebben 100 talen tot hun beschikking waarin zij zich kunnen uitdrukken, zoals beeld, geluid, beweging, materialen. De rol van kunstenaars binnen de scholen (atelierista's genaamd) is om, als kenners van deze talen, de voorwaarden te scheppen zodat de kinderen deze talen optimaal kunnen benutten om zich uit te drukken en te communiceren. De werkwijze en projecten die in Reggio Emilia tot op de dag van vandaag worden gerealiseerd dienen als inspirerend voorbeeld voor Zoeken en vinden (zie het boek Art, artists, children, Reggio Children).

Het doel van Zoeken en Vinden (werktitel) is een project te ontwikkelen en uit te voeren waarin de concepten en strategieën van het kunstenaarsduo Heringa/VanKalsbeek verbonden worden aan binnenschoolse projecten op vijftien basisscholen in Noord-Holland. Vijftien kunstenaars begeleiden elk een groep van een school. Het werk van de kinderen wordt in het Stedelijk Museum Amsterdam tentoongesteld tegelijkertijd met het werk van Heringa/VanKalsbeek in het najaar van 2007. Lees hier meer over de oproep aan kunstenaars.

Zoeken en vinden (werktitel) is een samenwerkingsproject van Huisingh Advies en Projecten, Kunst en Cultuur Noord-Holland, het Stedelijk Museum Amsterdam, Steunpunten Kunsteducatie Noord-Holland en Koers Nieuw West Amsterdam.
Foto: Bert Nienhuis. Tentoonstelling De kinderen van Reggio Emilia, Stedelijk Museum Amsterdam 1998

Werksalon Culturele Planologie geslaagd
Op 12 december jl. is bij Kunst en Cultuur Noord-Holland de eerste Culturele Planologie Salon gehouden. De 40 deelnemers kwamen uit verschillende sectoren waaronder gemeentelijke en provinciale beleidsmedewerkers en kunstenaars. Zij spraken over thema 's als waterhuishouding, de toekomst van de stad en landschapsrecreatie. Eric Luiten, hoogleraar Cultuurhistorie en Ontwerp aan de TU Delft vertelde in zijn lezing over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse landschap. Onder andere ruilverkaveling, droogmakerijen, de ecologische hoofdstructuur en het beheersen van water spelen hierin een rol.

De diversiteit van de deelnemers zorgde voor discussies met vele invalshoeken, ideeën en inzichten. Vooral voor het Nederlandse waterhuishoudingprobleem werden verfrissende oplossingen bedacht. Zoals een volksverhuizing vanuit Europa naar Afrika, het wonen in een watertoren of het ontwerpen van een reusachtige ijsmachine die gesmolten poolijs weer bevriest. De gereserveerde tijd voor de gesprekken aan de thematafels bleek niet voldoende want tijdens de afsluitende bespreking ging de discussie onverminderd en enthousiast door.
Genoteerde discussiepunten: Zijn monumenten bij voorbaat waardevol of is het de historie?,
Ons groenlandschap is onlosmakelijk verbonden met het waterprobleem. Wat nu groen is zal over 20 jaar onder water staan en daar zullen dan waterwoningen liggen
en Het is zeer belangrijk om bewoners mee te hebben met welk cultureel planologisch project dan ook.
Meld u bij aan voor het ontvangen van de uitnodiging voor een volgende Culturele Planologie Salon.
vergroot afbeelding
Kerstfilms komen binnen in Kunstlab Orbino
De oproep in diverse media om eigen kerstfilms in te sturen voor het kunstproject van Frederieke Jochems in Orbino levert resultaat op. Onder andere Hans van Willigenburg liet in zijn radioprogramma Jochems aan het woord over haar project.
Jochems bewerkt het materiaal dat zij krijgt tot een roadmovie die in de week voor kerst tijdens de avondspits op onverwachte plekken te zien is rond Orbino.
Noord-Hollanders melden zich met films van persoonlijke kerstvieringen en nemen meteen een kijkje in en om de uitkijktoren Orbino langs de N242. Enkele leden van Noord-Hollandse amateurfilmclubs zijn op bezoek geweest met een compilatie van mooie Noord-Hollandse kerstfilms; een zwevende engel boven Schagen, een pratende Kerstman en dansende kerstvrouwtjes.

Heeft u filmpjes of videobeelden van de kerstdagen in huiselijke kring die u beschikbaar wilt stellen? Mooie of grappige opnamen van de kadootjes onder de kerstboom, de familiemaaltijd, sneeuw op de ramen of gezelligheid met ouders en kinderen? Viert u een ander familiefeest in de laatste dagen van december waar u videobeelden van heeft? U kunt de films afleveren bij kunstenaar Jochems die elke werkdag in Orbino aanwezig is van 15 tot 17 uur. Er kan ook gebeld worden met de speciale Kerstboodschappenlijn: 06-10065427.
vergroot afbeelding
TIP Tentoonstelling Hotel Mariakapel, Hoorn
We Have Net Curtains ('Wij hebben vitrage') is een vrolijk stemmende tentoonstelling met drie ruimtelijke installaties van Nathan Edmunds, Toby Huddlestone en Anton Goldenstein. Deze kunstenaars uit Bristol en Londen werkten een maand lang in Hotel Mariakapel. Op een van de muren van de Mariakapel laat Nathan Edmunds een woonwijk uit gedetailleerde kartonnen schaalmodellen van prefab-woningen verrijzen. De installatie van Toby Huddlestone toont een interieur: een Ikea-achtige showroom, waarin het meubilair door zijn ongebruikelijke rangschikking een eigen wil lijkt te krijgen. Anton Goldenstein ten slotte laat dieren de hoofdrol spelen in een humoristisch circus dat aandoet als een momentopname uit een animatiefilm. John Pym (Bristol) die de selectie van de kunstenaars maakte zegt : "De keuze voor deze kunstenaars wordt geleid door de aard van Hotel Mariakapel. Ze zijn gevoelig voor hun omgeving en kunnen zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dit is erg belangrijk voor de 'Hoorn experience'. Wat hen samenbindt in artistieke zin is het gebruik van (scherpe) humor in hun werk "

Open t/m 14 januari 2007, vrij-zo 14-17 uur (m.u.v. 29-31 dec) van 13.00 -17.00 uur en 's avonds voor aanvang van Filmhuisvoorstellingen. Waar: Korte Achterstraat 2A, Hoorn. Meer informatie is te vinden op