created
in
n-h
 
nieuwsbrief created

aanmelden via de site

Afbeelding van Jan Tervoort, project Afval Energie Bedrijf

wat is created in noord-holland?


Created in Noord-Holland brengt ondernemers en creatieve professionals bij elkaar. Sleutelbegrippen van het programma zijn ontmoeten, innoveren en samenwerken.
Profijt voor beide partijen
Ondernemers ontdekken steeds vaker dat de expertise van creatieve professionals bij innovatie van producten, diensten en bedrijfsprocessen van grote toegevoegde waarde kan zijn. En zo speelt de creatieve sector een belangrijke rol bij maatschappelijke en economische vooruitgang.
Aan de andere kant krijgen beeldend kunstenaars, vormgevers en bijvoorbeeld ook theatermakers een prachtige kans om zich te professionaliseren en een creatieve bijdrage te leveren aan de Noord-Hollandse economie en samenleving.
Professioneel platform
Met het programma Created in Noord-Holland biedt Kunst en Cultuur Noord-Holland ondernemers en creatieve professionals een platform om met elkaar kansen te benutten op het gebied van innovatie en een creatieve invulling daarvan. Het programma geeft een impuls aan duurzame samenwerking tussen beide partijen. Hierin staan leren, ontmoeten en nauw overleg centraal. Partners in het programma zijn Kamer van Koophandel Amsterdam, MKB Randstad Noord en Kunstenaars & Co.
Voor wie?
- Voor creatieve professionals in Noord-Holland die hun ondernemersvaardigheden willen vergroten en ervaring willen opdoen in projectmatig samenwerken met ondernemingen.
- Voor ondernemers die willen werken met creatieve professionals en de meerwaarde van creatieve expertise voor hun onderneming willen ontdekken.