nieuwsbrieven
 

Nieuwsbrief 8


Dit is de achtste nieuwsbrief van CBK Noord-Holland. De nieuwsbrief verschijnt om de zes à acht weken en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen van CBK Noord-Holland en activiteiten in de provincie Noord-Holland.
Zittingen van Louis Niënhuis
Eerste kunstwerken Weeshuis voor de Kunst
Eind februari heeft een commissie de eerste aanmeldingen voor het Weeshuis voor de Kunst, Kennemer Duincamping Bakkum in Castricum beoordeeld. Drie ruimtelijke werken zijn geselecteerd, namelijk het werk Zittingen van Louis Niënhuis, Zonder Titel van Inge Hoefnagel en Victory van Lucien den Arend.
Meer weten? Klik dan hier.
Created in Noord-Holland
Sinds vorig jaar werkt Kunst en Cultuur Noord-Holland samen met aan een dienstenpakket onder de naam Created in Noord-Holland. Wij berichtten daarover al eerder.
Inmiddels krijgt dit pakket steeds duidelijker vorm. Met Created in Noord-Holland wil Kunst en Cultuur Noord-Holland kunstproducenten (zoals beeldend kunstenaars en vormgevers) helpen bij de ontwikkeling van hun ondernemerschap en bij het vinden van klanten buiten de culturele sector. Wij zijn er van overtuigd dat er meer kansen voor kunst en cultuur buiten de eigen sector liggen dan nu worden benut. Meer weten over Created in Noord-Holland klik dan hier.

Oproep
Wij zijn op zoek naar bedrijven, instellingen en overheden om de mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerkingsprojecten met kunstproductenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten met een conceptueel karakter zoals het beinvloeden van een organisatiecultuur of proces in de maatschappij, of concreet het ontwikkelen van nieuwe producten.
Voor meer informatie over Created in Noord-Holland en de oproep kunt u contact opnemen met .


Foto Jeroen Kramer
Advies op maat
CBK Noord-Holland biedt overheden en instellingen advies op maat op het gebied van kunst- en vormgevingsbeleid en de ontwikkeling van projecten.
In de afgelopen maanden werden adviesgesprekken met de volgende overheden en instellingen gevoerd: (Laren), (Hoorn), Poëzie op de Pont (Noordzeekanaal), (Andijk), de initiatiefnemers van het project Pessoa (Haarlem), Het Transparante Huis (Medemblik) en de gemeente Blaricum.
Voor adviesvragen op het gebied van kunst en vormgeving kunt u contact opnemen met of met .
Noord-Holland Biënnale = NH3D
Van 1 september t/m 8 oktober 2006 vindt de tweede editie plaats van de Noord-Holland Biënnale. Ging het in de eerste editie, twee jaar geleden, om Lang leve de schilderkunst, nu staat ruimtelijk werk centraal in NH3D. De vijf deelnemende tentoonstellingsorganisaties zijn het Kunstencentrum Bergen, de Boterhal in Hoorn, de Grote Kerk in Schermerhorn, Museum Waterland in Purmerend en de Vishal in Haarlem. Deze initiatiefnemers hebben een werkgroep samengesteld waarin ook CBK Noord-Holland participeert door ondersteuning op het vlak van fondsenwerving en de inhoudelijke opzet. Lees hier meer.
Jennifer Hoes
De Paas K.I.P is uit
Het derde nummer van K.I.P (no 1 in 2006) kwam net voor de paasdagen uit. De spread werd ditmaal ingevuld door vormgeefster Jennifer Hoes met het toepasselijke werk Yule Ostara. Het werk is geïnspireerd op het syncretisme, de inventieve wijze waarop het Christendom gebruik maakte van bestaande heidense feesten en symbolen.
Het magazine richt zich in deze editie verder op het ondernemerschap van de kunstenaar. Verschillende visies op het gebruik van kunst als vliegwiel in economische, bedrijfs- en maatschappelijke processen komen aan bod. Nieuw is de strip Vita Brevis van Gerrie Hondius. Als u een kunstkwestie in de provincie wil laten verstrippen kunt u contact opnemen met De oplage van het magazine is verhoogd naar 2.800 exemplaren om te kunnen voldoen aan de groeiende belangstelling.
Let op! Deadline subsidieaanvraag
Voor diegene die de deelverordening beeldende CBK Noord-Holland 2006 in wil sturen: aanvragen moeten vóór 1 mei a.s. bij de Provincie Noord-Holland binnen zijn (op 1 mei a.s. is te laat !). Voor vragen kunt u contact opnemen met Christianne Galle, Sector Subsidies, , tel. 023 514 4862.
Tip: Ouroboros in Noord-Holland
In de Boterhal in Hoorn is op dit moment werk van Sjoerd Buisman te zien. Buisman manipuleert natuurlijke groeiprocessen. In zijn groeiprojecten waarvoor hij snelgroeiende wilgenstammen gebruikt, stuurt hij de plantaardige groei volgens een bepaald patroon. De uitgangspunten worden door de kunstenaar bepaald, de resultaten worden aan de natuur overgelaten. Natuur wordt kunst en andersom. Hij monteert met takken en twijgen fragiele constructies in een zich eindeloos herhalende omwenteling zoals een slang die in haar eigen staart bijt (ouroboros). Werken van Buisman zijn in diverse museumcollecties opgenomen.
De tentoonstelling loopt tot 4 juni, de Boterhal is open op di tm za van 11 tot 17 uur. Meer informatie is te vinden op