zie ook

nieuwsbrieven
 

Nieuwsbrief 10


  Dit is nieuwsbrief nummer 10 van CBK Noord-Holland. De nieuwsbrief verschijnt om de acht weken en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen van CBK Noord-Holland en activiteiten in de provincie Noord-Holland.
  vergroot afbeelding
  Geslaagde bijeenkomst Created in Noord-Holland
  Op 20 juli jl. vond de tweede bijeenkomst onder de vlag van Created in Noord-Holland plaats in Schouwburg Het Park in Hoorn. Programmamanager Peter de Rooden van Kunst en Cultuur Noord-Holland lichtte het doel van de bijeenkomst toe, namelijk vertegenwoordigers uit het bedrijfs- en maatschappelijke leven en kunstenaars de toegevoegde waarde te laten ontdekken die zij voor elkaar kunnen hebben. Willem Schuurman (directeur van Elektrokern Schuurman, een elektrotechnische groothandel uit Alkmaar) en kunstenaar Lino Hellings toonden aan de hand van praktijkvoorbeelden geslaagde verbindingen tussen deze verschillende werelden. Schuurman betrekt kunst om de mens achter de bedrijfsmedewerker zichtbaar te maken en aan te spreken. Hellings tracht met kunst in een sociale context iets toe te voegen wat betekenisvol is voor iedereen die er mee geconfronteerd wordt.
  Dagvoorzitter Hans Huibers (directeur BVE Raad) leidde de workshops in waarbij de 50 deelnemers in duo s (kunstenaar en ondernemer) door middel van een gesprek een probleemstelling of opdracht formuleerden die interessant zou kunnen zijn om samen aan te werken. Enkele inzichten uit deze tweegesprekken::
  • Een kunstenaar hoeft niet iets materieels tot stand te brengen. Door een coachende rol kan de manier waarop mensen met hun werk omgaan verfrist worden.
  • Gestolde manier van werken openbreken, niet alleen productgericht denken.
  • Hoe kunnen we laten zien dat niet tastbare dingen ook iets zijn. Waarom wordt in de meeste kunstopdrachten gevraagd naar concrete resultaten?
  • Bedrijven weten wel de weg naar ervaringen bijvoorbeeld ten behoeve van teambuilding, maar maken daarbij maar mondjesmaat gebruik van kunstenaars.
  De uitkomsten van deze workshop worden gebruikt als basis voor vervolgontmoetingen en concrete kunstprojecten. De blind-date-formule lijkt, gezien de reacties, succesvol te zijn en enkele contacten die ter plekke ontstonden groeien wellicht uit tot succesvolle samenwerkingsprojecten. De bijeenkomst sloot af met een diner onder de rokken van een kunstwerk van Sandra Schouten.

  Eind 2006 volgt een beursdag voor medewerkers van bedrijven, instellingen, overheden en kunstenaars waar onder andere de uitkomsten van de bijeenkomst van 20 juli in meegenomen zullen worden. Meer informatie:
  vergroot afbeelding vergroot afbeelding vergroot afbeelding
  Kunstopdrachten Blaricummermeent
  Gemeente Blaricum heeft Kunst en Cultuur Noord-Holland de opdracht gegeven om de ontwikkeling en realisatie van een kunstwerk langs de A27 te begeleiden. De intentie is om een uitkijktoren te plaatsen. Aanleiding voor dit initiatief vormt de bouw van de woonwijk en bedrijvenpark Blaricummermeent, die aan de rand van Blaricum langs de A27 is gepland. Kunst en Cultuur Noord-Hollland benoemt een commissie die kandidaten voor deze opdracht zal voordragen selecteren.

  Kunstenaar is in samenspraak met opdrachtgever Gemeente Blaricum en Bureau B+B (het bureau dat verantwoordelijk is voor het masterplan voor de landschappelijke inrichting van de wijk) uitgekozen om een voorstel voor een kunsttoepassing te ontwikkelen als onderdeel van het landschapsplan. Centraal gegeven in dit landschapsplan is het terugbrengen van een rivierloop in dit gebied, als echo van de Eem die hier vroeger in het IJsselmeer uitmondde.
  Nieuwe contactpersoon Culturele Planologie
  Vanaf medio augustus zet Harald Schole zich vanuit Kunst en Cultuur Noord-Holland in voor Culturele Planologie. Naast de begeleiding van enkele opdrachttrajecten culturele planologie (waaronder Blaricummermeent) zal hij een aantal activiteiten gericht op kennisuitwisseling op het gebied van culturele planologie opzetten. Gedacht wordt onder meer aan een website, zogenaamde cultureel planologische café s een symposium begin 2007.

  Schole (1953) is beeldend kunstenaar en beschikt over uitgebreide ervaring als adviseur op het gebied van kunst en openbare ruimte. Hij heeft diverse plannen ontwikkeld waarin de koppeling tussen kunst en ruimtelijke ordening werd gezocht: voor gemeente Zeist, Station Zuid-as en woningstichting Ymere en de Amsterdamse stadsdelen Zeeburg en Oost.
  vergroot afbeelding vergroot afbeelding vergroot afbeelding
  Kunstzinnige archeologische site bij de N242
  Op 1 september nemen de beeldend kunstenaars Maurice Bogaert en Mathijs Lieshout hun intrek in de containers van Kunstlab Orbino. Tot en met 1 oktober werken zij aan het project Nuzeum. De bouwput rond Orbino komt eruit te zien als een archeologische site. De tot de verbeelding sprekende bodemschatten worden tentoongesteld in het Nuzeum, compleet met vitrines, diorama s en diaklankbeeld presentaties. Kunstlab Orbino is een tijdelijke werk- en expositieplek in het kader van de reconstructie van het oostelijke deel van de Ring Alkmaar en onderdeel van Kunstprogramma N242.

  Bij de aanleg van de N242 wordt aardig wat grond overhoop gehaald waarbij zaken van archeologische waarde bloot komen te liggen. Tijdens het project Nuzeum zoeken Bogaert en Lieshout naar het geschiedkundig nulpunt in de bouwputten van de N242 en geven zij de begrippen verleden, heden en toekomst een nieuwe betekenis. Tijdens twee weekenden in september (16/17 en 23/24) nodigen de kunstenaars het publiek uit voor excursies in het onderzoeksgebied. Het duo beschrijft hun dagelijkse avonturen in het logboek op . Eind september volgt de publiek toegankelijke afsluiting van Nuzeum.

  Kunstenaarsinitiatief (Alkmaar) verzorgt als curator de programmering van Kunstlab Orbino waarbij acht kunstenaars betrokken zijn, waaronder Frederieke Jochems en Lino Hellings. Toine Klaassen heeft in juni jl. het spits afgebeten met het project Fata Morgana. Kunstlab Orbino bevindt zich tot eind 2007 bij de kruising Nieuwe Schermerweg / Provincialeweg (bij de Kraspolderbrug) in Alkmaar.
  vergroot afbeelding
  Kwartiermakersfestval Haarlem
  De vierde editie van het Kwartiermakersfestival start op zaterdag 30 september en eindigt op 11 oktober. Het meerdaagse cultureel festival wil ruimte (kwartier) maken in de samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Mensen uit deze doelgroep participeren in vrijwel alle activiteiten zoals organisatie en uitvoering van dans, toneel, muziek en diverse exposities. Daarnaast worden professionele films, muziek- en theaterproducties geprogrammeerd op het snijvlak van kunst en psychiatrie. Met een veelzijdig programma-aanbod mikt het festival op een breed publiek. De ervaring is dat positieve aandacht voor psychiatrie en voor mensen die daar mee te maken hebben, bijdraagt aan een toename van begrip en acceptatie. Een ontmoeting met cultuur als verbindingsthema. Beeldende kunst is terug te vinden in een documentair fotoproject Waanzin van Evelien Bruijn en Caroline Grijsen (Grote of Sint Bavo Kerk), de overzichtsexpositie Kunst-in-Huis (Volksuniversiteit Haarlem), werk van Philip Akkerman (De Hallen), de expositie Brainwaves V (Gebouw Zuiderpoort (Bij Kennemer Gasthuis locatie EG)), Mondiale psychiatrie (Mondiaal Centrum Haarlem) en de fotowedstrijd expositie Anders Zien (Kunstcentrum Haarlem). Meer info op: