nieuwsbrieven
 

Nieuwsbrief 7


Dit is de nieuwsbrief nummer zeven van CBK Noord-Holland. De nieuwsbrief verschijnt om de acht weken en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen van CBK Noord-Holland en activiteiten in de provincie Noord-Holland.
Foto's: Marisa Baretta
Kunst en Ondernemen
Onder de noemer Created in Noord-Holland organiseert CBK Noord-Holland een aantal activiteiten om een klimaat te creëren waarin cultuur en economie elkaar versterken en inspireren. CBK Noord-Holland bevordert daarmee ondernemerschap in de kunstensector en stimuleert creativiteit in het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties.

Expertmeeting
Op 22 december 2005 vond een expertmeeting plaats bij Corus in IJmuiden. Bij deze meeting waren ongeveer veertig 'experts' aanwezig, waaronder kunstenaars, vormgevers, personen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke sectoren. Een presentatie liet mogelijkheden van aanpak en uitvoering zien van samenwerkingsprojecten. Eén daarvan was het project Leuker kunnen we het wel maken van kunstenaar Titia Bouwmeester. Zij werd door de Belastingdienst aangetrokken om een programma te ontwikkelen voor de inspiratiedagen van het management. Haar taak was om te inspireren en te verbinden. Een van de onderdelen was de korte film Idealen met portretten van idealisten; mensen die van hun passie hun werk maakten.

CBK Noord-Holland organiseert in navolging op de expertmeeting een beursdag. Deze vindt plaats op 27 april 2006. Klik hier en lees verder over dit onderwerp.
Op locatie, v.l.n.r. Alphons ter Avest, Joost van der Toorn, Hermann Maier Neustadt Meeting met de kunstenaars
Boulevard Barnaart
Voor de kunsttoepassingen in de openbare ruimte langs de Boulevard Barnaart selecteerde de adviescommissie drie kunstenaars voor een schetsopdracht. Namelijk Joost van der Toorn, Alphons ter Avest en Hermann Maier Neustadt. Naar het oordeel van de commissie kunnen deze kunstenaars de schaal van de plek aan en maken zij werk dat toegankelijk is voor een breed publiek. Ook zijn zij bereid een voorstel te doen dat inspeelt op zowel de fysieke als de sociale context van de opdracht. Op 20 januari brachten de kunstenaars een bezoek aan de locatie. CBK Noord-Holland verwacht de schetsvoorstellen van de drie kunstenaars begin maart.
Orbino langs de snelweg
Kunstwerk Orbino komt voor een periode van twee jaar te staan op een bijzondere locatie langs de N242, de Oostelijke ringweg van Alkmaar. Momenteel reconstrueert de Provincie Noord-Holland deze ringweg. Als uitkijktoren, eyecatcher en kunstenaarslab is Orbino onderdeel van het kunstprogramma dat CBK Noord-Holland in opdracht van de Provincie Noord-Holland uitvoert. UNIT1 programmeert in 2006 en 2007 een aantal kunstenaars die in Orbino locatieprojecten realiseren.
Weeshuis voor de Kunst
Kennemer Duincamping Bakkum te Castricum aan Zee is de eerste camping in Noord-Holland die een beeldenpark start. Het Weeshuis voor de Kunst zoekt beeldhouwwerken en ruimtelijke kunstwerken die (tijdelijk) onderdak nodig hebben. Beelden die na afloop van een tentoonstelling of door herinrichting van openbare ruimte in de opslag dreigen te verdwijnen, krijgen opnieuw een podium. Het campingterrein wordt hiermee een inspirerende plek voor campingbezoekers, dagjesmensen en wandelaars. Kennemer Duincamping Bakkum zet de beeldenroute en het educatieve programma op in samenwerking met CBK Noord-Holland. De camping streeft ernaar om voor 1 april 2006 ten minste tien beelden op het terrein te plaatsen. Medio 2006 volgt de officiële opening.

Meer weten over dit initiatief? Klik hier voor het aanmeldformulier en overige informatie.
Ellen Kooi - Hindelopen-IJsdame (1997)
Emo Verkerk - Danilo Kis (2005)
Wim Starkenburg - Dots
Kunstenaarsbestand uitgebreid
In november 2005 stelde CBK Noord-Holland met de beoordelingscommissie vast welke Noord-Hollandse kunstenaars in elk geval niet in het online kunstenaarsbestand mogen ontbreken. CBK Noord-Holland benaderde deze kunstenaars voor deelname aan het kunstenaarsbestand. Inmiddels staan twaalf nieuwe kunstenaars online. Bekijk het werk van Wout Berger, Ellen Kooi, Jan Maarten Voskuil, Cees Krijnen, Emo Verkerk, Marissa Evers, Pé Okx, Sam Middleton, Pietsjanke Fokkema, Kees Bierman, Wim Starkenburg en George Hanna. De komende maand zullen onder andere de kunstenaars R.W. van de Wint en Jos Kruit hun werk op een persoonlijke pagina presenteren.

Wilt u ook een persoonlijke pagina op ? Meldt u zich dan nu aan bij , onder vermelding van uw adresgegevens.